Back
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಕೊಪ್ಪಳ
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ರಾಹುಲ್ ರತ್ನಂ ಪಾಂಡೆಯ ಮು.ಕಾ.ನಿ.ಅ  ಜಿ.ಪಂ. ಕೊಪ್ಪಳ ceo_zp_kpl@nic.in 9480871000
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತೊದಲಬಾಗಿ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಿ.ಪಂ. ಕೊಪ್ಪಳ zpkoppal@gmail.com 9900724421
ಅಮೀನ್ ಸಾಬ್  ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿ.ಪಂ. ಕೊಪ್ಪಳ zpcaokpl@gmail.com  6360506377
- ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಜಿ.ಪಂ. ಕೊಪ್ಪಳ zptsckpl@gmail.com 9448702828
ಡಿ. ಮಂಜುನಾಥ ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿ.ಪಂ. ಕೊಪ್ಪಳ cpozp.koppal@gmail.com  9902374194
ಕೆ. ಕುಮಲಯ್ಯ  ಯೋ.ಅಂ & ಮಾಪನಾಧಿಕಾರಿಗಳು  ಜಿ.ಪಂ. ಕೊಪ್ಪಳ cpozp.koppal@gmail.com  7892427133
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಪ್ತ ಶಾಖೆ
ರವಿ ನಾಗೇಶ್  ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು ಜಿ.ಪಂ. ಕೊಪ್ಪಳ ceo_zp_kpl@nic.in 9986524323
ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ
ಶಿವಪ್ಪ ಸುಬೇದಾರ  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಜಿ.ಪಂ. ಕೊಪ್ಪಳ zpkoppal@gmail.com 7259422401
ಮಹೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಜಿ.ಪಂ. ಕೊಪ್ಪಳ zpkoppal@gmail.com 9148218345
ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್ ಕಾಯಿಗಡ್ಡಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಜಿ.ಪಂ. ಕೊಪ್ಪಳ zpkoppal@gmail.com 8861337225
ನಿವೇದಿತಾ ಭಂಡಾರೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಜಿ.ಪಂ. ಕೊಪ್ಪಳ zpkoppal@gmail.com 8861318650
ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಿಜ್ಜಳ ಪ್ರ.ದ.ಸ ಜಿ.ಪಂ. ಕೊಪ್ಪಳ zpkoppal@gmail.com 9901678194
ಎಚ್ಚರಪ್ಪ ಪತ್ತಾರ ಪ್ರ.ದ.ಸ ಜಿ.ಪಂ. ಕೊಪ್ಪಳ zpkoppal@gmail.com 9902166396
ರಂಜಾನಬೀ ಪ್ರ.ದ.ಸ ಜಿ.ಪಂ. ಕೊಪ್ಪಳ zpkoppal@gmail.com 9902269211
ಶ್ರೀಧರ ಸಾ ಪ್ರಭಾರಿ ಪ್ರ.ದ.ಸ ಜಿ.ಪಂ. ಕೊಪ್ಪಳ zpkoppal@gmail.com 8073930099
ಶಾಂತರಾಜ್ ದ್ವಿ.ದ.ಸ ಜಿ.ಪಂ. ಕೊಪ್ಪಳ zpkoppal@gmail.com 9902104804
ರಫೀಕ್ ಹೊಂಬಳ ದ್ವಿ.ದ.ಸ ಜಿ.ಪಂ. ಕೊಪ್ಪಳ zpkoppal@gmail.com 9242695157
ನಾಗರಾಜ ಕೊಪ್ಪಳ ದ್ವಿ.ದ.ಸ ಜಿ.ಪಂ. ಕೊಪ್ಪಳ zpkoppal@gmail.com 7760168312
ರಾಚಪ್ಪ ದ್ವಿ.ದ.ಸ ಜಿ.ಪಂ. ಕೊಪ್ಪಳ zpkoppal@gmail.com 96324 61455
ಲೆಕ್ಕ ವಿಭಾಗ
- ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿ.ಪಂ. ಕೊಪ್ಪಳ zpcaokpl@gmail.com  -
ಅಡವಿ ಅಶೋಕ ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು ಜಿ.ಪಂ. ಕೊಪ್ಪಳ zpcaokpl@gmail.com  9108420281
ಬೋಗೇಶಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರ.ದ.ಲೆ.ಸ ಜಿ.ಪಂ. ಕೊಪ್ಪಳ zpcaokpl@gmail.com  9902901444
ಕರಿಯಪ್ಪ ಹಟ್ಟಿ ಪ್ರ.ದ.ಲೆ.ಸ ಜಿ.ಪಂ. ಕೊಪ್ಪಳ zpcaokpl@gmail.com  9060010539
ಸವಿತಾ ಪ್ರ.ದ.ಲೆ.ಸ ಜಿ.ಪಂ. ಕೊಪ್ಪಳ zpcaokpl@gmail.com -
ಅಶೋಕ ಪ್ರ.ದ.ಲೆ.ಸ ಜಿ.ಪಂ. ಕೊಪ್ಪಳ zpcaokpl@gmail.com  7996183425
ಮಾರುತಿ ಪ್ರ.ದ.ಲೆ.ಸ ಜಿ.ಪಂ. ಕೊಪ್ಪಳ zpcaokpl@gmail.com  9449178877
ಅಕ್ಷಯ ಕುಮಾರ ಪ್ರ.ದ.ಲೆ.ಸ ಜಿ.ಪಂ. ಕೊಪ್ಪಳ zpcaokpl@gmail.com  7892017308
ಮಂಜುನಾಥ ಕಾಳಗಿ ಪ್ರ.ದ.ಲೆ.ಸ ಜಿ.ಪಂ. ಕೊಪ್ಪಳ zpcaokpl@gmail.com  7019592088
ನೀಲಗಂಗಮ್ಮ ದ್ವಿ.ದ.ಲೆ.ಸ ಜಿ.ಪಂ. ಕೊಪ್ಪಳ zpcaokpl@gmail.com  7996227747
ನೀಲಾವತಿ ದ್ವಿ.ದ.ಲೆ.ಸ ಜಿ.ಪಂ. ಕೊಪ್ಪಳ zpcaokpl@gmail.com  8139949543
ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ದ್ವಿ.ದ.ಲೆ.ಸ ಜಿ.ಪಂ. ಕೊಪ್ಪಳ zpcaokpl@gmail.com  7760362999
ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ 
ಆನಂದ ಗರೂರು ತಾಲೂಕಾ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ.ಪಂ. ಕೊಪ್ಪಳ cpozp.koppal@gmail.com  9986747057
ನಧಾಪ್ ತಾಲೂಕಾ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ.ಪಂ. ಕೊಪ್ಪಳ cpozp.koppal@gmail.com  9380915251
ಬಸಪ್ಪ ಮಾರನ ಬಸರಿ ಸಹಾಯಕ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಿ.ಪಂ. ಕೊಪ್ಪಳ cpozp.koppal@gmail.com  9538647816
ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ದ್ವಿ.ದ.ಸ ಜಿ.ಪಂ. ಕೊಪ್ಪಳ cpozp.koppal@gmail.com  9880327564
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS